Strona główna » Sprawdzanie przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Sprawdzanie przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Za tymi nazwami przewodów kominowych kryje się ich określona charakterystyka. W zależności od sposobu działania systemu ogrzewającego, nasz komin będzie potrzebował innego przewodu. Spaliny i dym znacząco się od siebie różnią – każdy z tych skutków ubocznych procesu wytwarzania ciepła będzie potrzebował innej drogi wyjścia z naszego domu.

Przewody spalinowe spełnią swoje zadanie jeżeli korzystamy z ogrzewania bazującego na paliwach ciekłych i gazowych, takich jak gaz ziemny czy olej opałowy.

Przewody dymowe natomiast sprawdzą się jedynie w przypadku tradycyjnych instalacji ogrzewanych paliwem stałym. Może to być węgiel, drewno czy inne rodzaje opału, generujące ciepło w wyniku spalania surowców w stanie stałym.

Przewody wentylacyjne z kolei służą odprowadzaniu spalonego, nasyconego dwutlenkiem węgla powietrza na zewnątrz budynku. Ich prawidłowe działanie jest kluczową sprawą dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z instalacji grzewczej.

Kompleksowe przeglądy instalacji kominowych

Prawidłowo przeprowadzona kontrola instalacji kominowej jest kompleksowym zabiegiem, zapewniającym jej użytkownikom bezpieczne korzystanie z każdego z komponentów aparatury.

Zawsze powinniśmy ją zlecać osobie posiadającej uprawnienia mistrza kominiarskiego oraz kwalifikacje budowlane w odpowiedniej specjalizacji. Tylko przegląd wykonywany przez takiego kominiarza będziemy mogli uznać za miarodajny w świetle prawa.

Za tymi nazwami przewodów kominowych kryje się ich określona charakterystyka. W zależności od sposobu działania systemu ogrzewającego, nasz komin będzie potrzebował innego przewodu. Spaliny i dym znacząco się od siebie różnią – każdy z tych skutków ubocznych procesu wytwarzania ciepła będzie potrzebował innej drogi wyjścia z naszego domu.

Przewody spalinowe spełnią swoje zadanie jeżeli korzystamy z ogrzewania bazującego na paliwach ciekłych i gazowych, takich jak gaz ziemny czy olej opałowy.

Przewody dymowe natomiast sprawdzą się jedynie w przypadku tradycyjnych instalacji ogrzewanych paliwem stałym. Może to być węgiel, drewno czy inne rodzaje opału, generujące ciepło w wyniku spalania surowców w stanie stałym.