Strona główna » Pomiar i sprawdzanie wentylacji mechanicznej

Pomiar i sprawdzanie wentylacji mechanicznej

Badając skuteczność wentylacji mechanicznej weryfikujemy takie aspekty jej działania jak:

  • Temperatura
  • Wartość ciśnienia w wentylowanym pomieszczeniu
  • Sprawność wymiany powietrza, dokonywanej przez system wentylacyjny.

Dzięki sprawdzeniu powyższych parametrów jesteśmy w stanie precyzyjnie określić skuteczność instalacji wentylacyjnej oraz zgodność jej działania z obowiązującymi normami, nakazującymi w standardowych warunkach mieszkalnych na całkowitą wymianę powietrza w budynku minimum jeden raz w ciągu godziny.