Strona główna » blog kominiarski » E-protokół kominiarski – nowy obowiązek od 2023r.
e-protokol-kominiarski-nowy-obowiazek-od-2023r

E-protokół kominiarski – nowy obowiązek od 2023r.

Wprowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) to kluczowy krok w rozwoju sektora budowlanego w Polsce. Od 18 września 2023 roku, CEEB staje się nieodłącznym narzędziem dla kominiarzy, co znacząco wpłynie na sposób, w jaki przeprowadzane są przeglądy przewodów kominowych oraz na jakość powietrza w kraju.

Najważniejszą zmianą jest wyłączne potwierdzanie przeglądów przewodów kominowych za pomocą protokołu elektronicznego, znanego jako e-protokół. Ta elektroniczna forma jest znacznie bardziej wygodna i dostępna niż tradycyjne dokumenty papierowe. Oznacza to, że informacje o przeglądach będą zawsze na wyciągnięcie ręki użytkowników, co jest kluczowe w sytuacjach awaryjnych. Protokół będzie dostępny w systemie, a jego pobranie będzie możliwe w dowolnym momencie.

Warto podkreślić, że podczas przeglądów przewodów kominowych, należy koniecznie poprosić kominiarza o dostęp do protokołu elektronicznego, ponieważ jest to jedyny legalny sposób potwierdzenia przeglądu. Po przeprowadzonej kontroli, protokół będzie dostępny natychmiast na koncie użytkownika w systemie.

Nowe możliwości CEEB to także wprowadzenie e-usług, które będą dostępne od 18 września 2023 roku. Obywatele będą mogli zamawiać inwentaryzację budynków oraz zgłaszać problemy z emisją spalin poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną CEEB. Te usługi nie ograniczają się jednak tylko do obywateli – są również dedykowane pracownikom administracji publicznej i przedsiębiorcom, w tym kominiarzom oraz osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Przedsiębiorcy będą mogli zarejestrować się w wykazie osób uprawnionych do wprowadzania danych do systemu oraz tworzenia dokumentów. Natomiast dla urzędników i pracowników administracji, CEEB umożliwi efektywne zarządzanie danymi oraz generowanie raportów.

Kolejną istotną częścią CEEB są deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, które są składane przez właścicieli budynków i zarządców nieruchomości. Istnieje obowiązek rejestracji urządzeń w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

CEEB to pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Jest to niezwykle istotne narzędzie, które umożliwia gminom monitorowanie sposobów ogrzewania budynków na ich terenie. To z kolei pomaga w podejmowaniu efektywnych działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, co przekłada się na zdrowie publiczne oraz ochronę środowiska. CEEB stanowi również podstawę dla planowania lokalnej i ogólnokrajowej polityki niskoemisyjnej oraz przyczynia się do długofalowej poprawy jakości powietrza w Polsce. Ten projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) i ma na celu przyczynienie się do poprawy jakości powietrza w Polsce.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *